Sådan bruges kursus- og skemaplanerne  • I menuen foroven skal du vælge, hvilket emne du ønsker information om, ex.: lokale, kursus, hold, semester eller undervisere.
  • Tast det første bogstav i emnet, eventuelt gentagne gange, for hurtigt at finde det pågældende fag, lokale eller underviser. Hvis søgningen skal indeholde flere lokaler, kan du trække med musen, brug "Shift" & klik eller "Ctrl" & klik, - det sidste hvis du vil "plukke" fra listen.


  • Via listerne kan du nu begrænse din søgning ved at vælge en eller flere uger (standard på listen er den aktuelle uge).
    Hvis du vil en oversigt over et enkelt lokale for en periode, skal du markere med "CTRL" & klik
  • Vælg dag(ene), du ønsker information om fra listen: Standard er mandag-søndag. Hvis du vælger denne visning i menupunktet "Alle lokaler", skal der scrolles vandret for at se hele perioden.
  • Vælg den specifikke ugedag, hvis det drejer sig om en enkelt dag.
  • Vælg start- og sluttidspunkt fra listen. Standard er kl. 8.00 - 16,15
  • Klik på knappen "Vis skema" for at se det ønskede skema.
Scientia® Web Server for Course Planner™ at Aarhus Universitet